สลากออมสิน

สลากออมสิน สลากยอดนิยม ระยะยาว

             การออมเงิน ยอดนิยม ระยะยาว สำหรับ สลากออมสิน ที่มีทั้งแบบ อายุฝาก 3 ปี และ 5 ปี โดยที่ทางเรา จะไม่สามารถ นำเงิน มาใช้ได้เลย แต่เมื่อครบกำหนด จะได้รับเงิน ต้นคืน พร้อมอัตรา

               ดอกเบี้ย ( ดอกเบี้ย จะขึ้นอยู่กับ จำนวนเงิน ที่นำไปฝาก และผลตอบแทน จากการ ถูกรางวัล ) โดยเรา สามารถ ลุ้นรางวัล ได้ตลอดทั้งปีเลยด้วย

การออกรางวัล สลากออมสิน ในแต่ละเงิน

             – สลากออมสิน 3 ปี จะออกรางวัล ในวันที่ 16 ของทุกเดือน
             – สลากออมสิน 5 ปี จะออกรางวัล ในทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
             ( ยกเว้น วันที่ 1 มกราคม จะออกผล ในวันที่ 30 ธันวาคม วันขึ้นปีใหม่ กับ 1 พฤษภาคม จะออกผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวัน แรงงานแห่งชาติ )

เงินรางวัล ผลตอบแทน จาก สลาก ออมสิน รูปแบบ 3 ปี

               รางวัลที่ 1 ออก 3 ครั้ง ครั้งละ 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท

สลาก-ออมสิน

               รางวัลที่ 3 ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท

               รางวัลที่ 5 ออก 10 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท

รางวัล พิเศษ ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท

               รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หมวดละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท

               รางวัล เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้้งละ 300 บาท
รางวัล เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้้งละ 150 บาท

สลากออมสิน
เงินรางวัล ผลตอบแทน จาก สลาก ออมสิน รูปแบบ 5 ปี

             รางวัลที่ 1 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 500,000 บาท

              รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 ออก 20 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท

               รางวัลที่ 5 ออก 40 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท

               รางวัล เลขท้าย 5 ตัว ออก 1 ครั้ง ครั้้งละ 400 บาท
รางวัล เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้้งละ 300 บาท

สลากออมสิน01
เงื่อนไข ของการซื้อ สลากออมสิน

             – สลากออมสิน มีอายุ ของสลาก อยู่ที่ 1 3 และ 5 ปี ขึ้นอยู่กับราคา จำหน่าย ของสลาก
             – รับซื้อ ฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 200 บาท สูงสุด ไม่เกิน ครัั้งละ 2,000,000 บาท
             – บุคคล ธรรมดา สามารถ เปิดบัญชี และ ซื้อสลาก ได้ตั้งแต่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป
             – จะต้องมีบัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ของธนาคารออมสิน แล้วเมื่อ สลาก ครบอายุ ธนาคารจะโอนเงินต้น และ ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝาก

ข้อดี ของการซื้อ สลากออมสิน

             สลาก ออมสิน มี ข้อดี และ ผลประโยชน์ การตอบแทน ที่ดี มีความเสี่ยงต่ำ แถมยังสามารถ ได้ลุ้นโชค จากรางวัลใหญ่ เป็นการฝึกการอดออม อดทน ให้สามารถ รอคอยได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้เป็นหลัก ประกันเงินกู้ ได้อีกด้วย